fbpx

Jaki glukometr wybrać i jak zmierzyć poziom cukru?

Jak wybrać dokładny glukometr do mierzenia poziomu cukru? Jak używać płynu kontrolnego? Jak poprawnie zmierzyć poziom cukru i jakich błędów nie powinniśmy przy tym popełniać?

Jak wybrać dokładny glukometr do mierzenia poziomu cukru? Jak używać płynu kontrolnego? Jak poprawnie zmierzyć poziom cukru i jakich błędów nie powinniśmy przy tym popełniać? Na te i wiele innych pytań odpowiadam w filmie na swoim kanale, który znajdziesz >> tutaj <<

Zrealizowałem go we współpracy z firmą Ascensia Diabetes Care, czyli producentem glukometrów z serii Contour.

Dlaczego wybór glukometru jest tak ważny?

To jakiego glukometru używamy mając cukrzycę jest niezwykle ważne. Na podstawie wyników z glukometru:

 • określamy dawkę leków, najczęściej insuliny,
 • oceniamy, czy wyrównanie naszej glikemii, a zatem skuteczność terapii są właściwe,
 • sprawdzamy, czy objawy, które odczuwamy to wynik niskiego lub wysokiego poziomu cukru,
 • podejmujemy decyzje dotyczące leczenia hipo- i hiperglikemii,
 • oceniamy, czy w trakcie wysiłku fizycznego nasz poziom cukru jest we właściwym zakresie.

U osób które korzystają z CGM, glukometr zmienia swoją rolę i służy do:

 • kalibracji działania systemu CGM o ile tego wymaga,
 • weryfikacji samopoczucia w sytuacji nieopowiadającej wskazaniom CGM,
 • podejmowania decyzji terapeutycznych, jeśli system tego wymaga.

Dlaczego wybór glukometru jest tak ważny?

Mówiąc o tym, czy glukometr pokazuje dokładny wynik możemy mówić oceniając jego dokładność oraz precyzję. Wyjaśnię to na 3 przykładach:

Rysunki przedstawiają rozrzucenie wyników pomiaru. Każdy pomiar oznaczony jest kropką. Widzicie też dwa okręgi. Większy oznacza zakres pomiaru glukometru, natomiast mniejszy obejmuje wyniki zgodne z rzeczywistością, czyli nasz poziom glukozy.

Na pierwszym rysunku wszystkie wyniki rozrzucone są w różnych miejscach oraz żaden z nich nie znajduje się w zielonym okręgu. W praktyce oznacza to, że glukometr nie jest precyzyjny i nie jest też dokładny.

Na drugim rysunku widzimy już, że wyniki są skupione w jednym miejscu, a niektóre z nich znajdują się w zielonym okręgu. To świadczy o tym, że glukometr jest precyzyjny, ale nie jest zbyt dokładny.

W trzecim wariancie widzimy, że wyniki są skupione w jednym miejscu, a na dodatek wszystkie znajdują się w odpowiednim zakresie. O takim glukometrze powiemy, że jest i precyzyjny, i dokładny, i takiego właśnie powinniśmy używać.

Normy, które muszą spełniać glukometry

Żeby ułatwić nam wybór glukometru w całej Unii Europejskiej wprowadzono normę, którą muszą spełniać glukometry, aby mogły być rekomendowane dla diabetyków. W tej chwili dokładność tę określa norma EN ISO o numerze 15197:2015, która obowiązuje od czerwca 2017 roku. Wcześniej obowiązywała norma ISO 15197:2013.

Ta norma określa dokładnie jaki maksymalny błąd może popełniać glukometr. Dla stężeń glukozy większych lub równych 100 mg/dl błąd oznaczenia może wynosić maksymalnie 15%. Natomiast dla stężeń niższych niż 100 mg/dl, nie może przekraczać 15 mg/dl.

Poniżej 100 mg/dl wzrasta ryzyko hipoglikemii i dlatego błąd glukometru wyrażony jest w mg/dl, a nie w procentach, więc margines błędu jest mniejszy niż przy wartościach powyżej 100 mg/dl.

Dodatkowo norma zakłada, że te kryteria musi spełniać co najmniej 95% wyników z glukometru. To oznacza, że nawet spełniając powyższe kryteria, 5% pomiarów może mieścić się poza dopuszczalnym marginesem błędu.

Norma ISO wyznacza minimalny poziom dokładności dla glukometrów. Są jednak urządzenia, które te normy mogą przekraczać. Jednym z takich produktów jest glukometr CONTOUR®PLUS ELITE którego cechuje większa dokładność, niż kryteria normy EN ISO 15197:2015.

Przeprowadzono badania z krwi kapilarnej, czyli z opuszki palca wśród użytkowników.

Okazało się, że 95% wyników pomiarów wykonanych systemem CONTOUR®PLUS ELITE wykazało błąd: ±8.5 mg/dl lub ±8.5% w stosunku do laboratoryjnych wartości referencyjnych dla stężeń glukozy odpowiednio mniejszych niż 100 mg/dl lub większych bądź równych 100 mg/dl.

Warto zwrócić uwagę, że norma ISO dopuszcza błąd glukometru ±15% oraz ±15 mg/dl, czyli w przypadku CONTOUR®PLUS ELITE błąd glukometru był o połowę mniejszy, czyli glukometr jest bardziej dokładny.

Co więcej, 100% wyników mieściło się w się w strefie A siatki błędów Consensus Error Grid, a to oznacza brak klinicznego efektu błędu glukometru.

Poniżej znajduje się odnośnik do filmu, w którym mówię między innymi:

 • Jak powinniśmy rozumieć wynik z glukometru?
 • Jak prawidłowo zmierzyć poziom cukru glukometrem?
 • Do czego służy płyn kontrolny i jak go stosować?

Zapraszam do oglądania!

Przeczytaj również: